کتابخانه تخصصی

انجمن طراحان گرافیک خوزستان، کتابخانه تخصصی خود را راه‌اندازی می‌نماید.  این کتابخانه در راستای گسترش دانش طراحان و ایجاد یک منبع تخصصـی، بـرای پژوهشـگـران در حـوزه طراحی گرافیک ایجاد می‌شود.  

انجمن از همه ی هنرمندان گرانقدر، دعوت می کند با اهداء کتاب‌ها، مجلات و فایل دیجیتال منابع تخصصی خود، برای تکمیل این کتابخانه، انجمن را یاری نمایند. 

ضمن سپاسگزاری از همکاری هنردوستان عزیز خواهشمندیم جهت اهداء کتاب ها، مجلات و فایل منابع، با شماره موبایل 09380535502 خانم سلما پور‌مدحجی، تماس حاصل فرمایید.  

لازم به توضیح است؛ استفاده از کتابخانه، برای اعضای انجمن رایگان خواهد بود. 

روابط عمومی انجمن

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/146