نمایش دو دهه آثار گرافیکی اهواز

جامعه‌ی طراحان گرافیک اهواز شامل هر آن فرزانگانی‌ست که نه تنها به موازات آن که گرافیک را به صورت حرفه‌ای پیشه‌ی خود دانسته بلکه نگاهِ حفظ بافتارِ همیشگیِ "هنر و صنعت" را نیز  رسالت خود می‌دانند و بر این تعهد پایبند بوده و هستند که خروجی آثارشان هنر پاپی را منجر باشد که مخاطب آن، عموم مردم است و همواره در مسیر بالا بردن سطح آگاهی - فرهنگ - سواد بصری و غیره‌ی جامعه‌ی پیرامون، که خود از دل آن بیرون آمده‌اند، و در روندی رو به پیشرفت  گام برداشته‌اند تا هر طراح به نحوه‌ی خود همواره در صدد آگاهی سُوَری و بالا بردن بینش جامعه‌ی مخاطبین و در مسیر دشوارِ گذر از چهارچوب رضایتِ سفارش دهنده، شالود شکنی کنند و از این مسیر پر سلیقه پسند با قلمی به هنر آغشته و سرافراز بیرون آیند.

 

پوستر دومین رویداد هفته گرافیک اهواز

 

اهداف آشنایی گرافیست‌های نو پا و طراحان پیشکسوت اهواز، بررسی و واکاوی روندی نزولی و یا رو به پیشرفت گرافیک اهواز از دودهه‌ی گذشته تا به امروز و مواردی از این دست از اهداف جنبی رویداد هفته‌ی گرافیک اهواز ۹۶ است.

آثار پیش رو با رویکرد و اهداف مطرح شده بیانی هستند تا هفته ی گرافیک اهواز در سالهای متمادی آینده به دست جوانان ادامه یابد.

جامعه‌ی گرافیک اهواز در نظر دارد با به کار بستن پویایی هنرمندان فعال نسل جدید و همچنین استفاده از تجربه ی دیگر اساتید با سابقه‌ی خود روز‌های روشنی را رقم بزند تا انسجام، شناخت و بلاخره پیشرف هر چه بیشتر این هنر/صنعت، و همچنین رقم خوردن روزهایی روشن نه تنها برای "گرافیک اهواز" بلکه برای هنر گرافیک سرزمینمان پویا باقی بماند.

هومان مهرآذین
۱۳۹۶/۲/۷
هفته ی گرافیک اهواز

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/9