نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی

نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی « جشن های ایرانی » 

گشایش: جمعه 11 بهمن ماه 98 / ساعت 18
بازدید: 12 تا 16 بهمن ماه / ساعت 17 تا 21

کیوریتور: آیسودا زراسوندی
روشنا بهباش / آرزو دهدار /  فاطمه رحمانی / نجمه زارع پور / آیسودا زراسوندی / حوریا کریمی / ساجده علی نژاد / مهدیس محمد حسینی / مهدیه سادات ناجی / مرجان نوروزی زاده 

اهواز / امانیه / فلکه ساعت / خیابان خرم / پلاک 4 / گالری دوربین

« اختصاص بخشی از عواید فروش آثار ، به سیل زدگان سیستان و بلوچستان »

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/164