فراخوان طراحی

فراخوان طراحی «نمادگردشگری بهشت بوم گردش ایران»
زمینه ها: آرم، صنایع دستی، گرافیک، لوگو
مهلت: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ 

این فراخوان با هدف  طراحی آرم و لوگوی گردشگری استان و با عنوان «چهارمحال و بختیاری،بهشت بوم گردی ایران» آغاز شده است.
در این جشنواره آثار ارسالی به دبیرخانه پس از ارزیابی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  چهارمحال و بختیاری خریداری می شوند.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/118