فراخوان طراحی پوستر نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی

فراخوان طراحی پوستر نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی
مهلت: آذر 1396

به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در وبسایت روزرنگ، به منظور رقابت طراحان، مسابقه‌ طراحی پوستر نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی برگزار می‌شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی طراحان را به رقابت فرامی خواند. ابوالفضل ایمنی مدیر روابط عمومی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی، در خصوص این دوره از نمایشگاه گفت: برای اینکه بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم، مسابقاتی برگزار و به برگزیدگان این مسابقات جوایزی اهدا می‌شود. اولین مسابقه در زمینه پوستر نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی با هدف فعال کردن و افزایش مشارکت طراحان است.

وی اظهار کرد: با وجود این که اکنون نمایشگاه پوستر دارد، از طراحان خواستیم پوستری با شاخص‌هایی که به آنها معرفی کردیم، طراحی کنند. شش پوستر برتر را که در مسابقه برگزیده شوند، در مدت برگزاری نمایشگاه به نمایش می‌گذاریم.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/53