فراخوان طراحی پوستر بیست و یکمین سالروز ملی صادرات

فراخوان طراحی پوستر بیست و یکمین سالروز ملی صادرات
مهلت: 29 شهریور 1396

صادرات یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد و علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها درعرصه های بین المللی نیز می گردد. ۲۹ مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی صادرات تعیین گردیده است تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم با هدف توسعه صادرات غیر نفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله بمنظور توسعه فرهنگ عمومی صادرات کشور و تشویق صادرکنندگان و فعالن اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام نموده و با حضور رئیس جمهور محترم از بنگاه های صادراتی برتر کشور تقدیر به عمل می آورد. سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد با همکاری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی فراخوان طراحی پوستر بیست ویکمین سالروز ملی صادرات با شعار “صادرات: تکرار عزم ملی” را در راستای تعامل بخش دولتی و خصوصی از طریق فراخوان هنری به مسابقه بگذارد. بدینوسیله از هنرمندان و علاقمندان اتجربه و خالق در حوزه طراحی و گرافیک دعوت بعمل می آید طرحهای خود را برای شرکت در فراخوان هنری ارسال نمایند.
معیارهای طرح ها برای شرکت در فراخوان هنری:
در طرح های پیشنهادی استفاده از لوگو سازمان تو سعه تجارت ایران، شعار ” صادرات: تکرار عزم ملی” و ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات الزامی است.
در طراحی ساختار گرافیکی، استفاده از مفاهیم یا نمادهای توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر عزم ملی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آثار هنری ارسالی فاقد هرگونه مشابهت یا کپی برداری از تمام یا قسمتی از طرح های موجود داخلی یا خارجی باشند.
زمان برگزاری بیست و یکمین سالروز ملی صادرات ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ و مکان برگزاری تهران، سالن اجلاس سران می باشد.
شرایط شرکت در فراخوان طراحی پوستر:
شرکت برای تمام طراحان ایرانی آزاد است.
علاقمندان می بایست از طریق نشانی اینترنتی tarh/ir.tpo.farsi ابتدا ثبت نام الکترونیکی نمایند و سپس فایل الکترونیکی آثار خود را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه کارگروه انتخاب طرح برتر این سازمان ارسال نماید.
اطلاعات تکمیلی در خصوص جزییات فراخوان از طریق نشانی اینترنتی مذکور نیز قابل دسترسی میباشد.
طرح ها نباید قبال به چاپ رسیده باشند و به سازمان، نهاد، بنگاه و یا ارگان دیگری پیشنهاد شده باشند.
آثار ارسالی باید به صورت عمودی و محتوای آن مربوط به موضوع فراخوان باشد.
هر شرکت کننده با ید فایل های خود را با یکی از فرمت های TIF یا JPEG و یا PDF در ابعاد واقعی A4 و با رزولوشن DPI 300 در قالب لوح فشرده به دبیرخانه کارگروه انتباط طرح برتر این سازمان ارسال نماید.
هر طراح مجاز به ارسار حداکثر ۳ اثر خواهد بود.
طرح هایی که پس از مهلت تعیین شده و یا ناقص ارسار شوند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.
ارسال آثار هنری بمنزله قبولی کلیه مقررات ا ست و تصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه کارگروه انتباط طرح برتر این سازمان میباشد.
طرح منتخب ببشی از دارایی انحصاری سازمان توسعه تجارت ایران محسوب میگردد و این سازمان حق استفاده و تطبیق آن را در هر زمان خواهد داشت.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/50