فراخوان طراحی نشانه شهرک تلویزیونی سینمایی ایران زنده یاد علی حاتمی

فراخوان طراحی نشانه شهرک تلویزیونی سینمایی ایران زنده یاد علی حاتمی
مهلت: 15 مهر 1396

با احترام به طراحان محترم گرافیک، این فراخوان به طراحان گرافیک و شاغلین در سازمان صدا و سیما اختصاص دارد. بدیهی است آثار ارسالی متفرقه از داوری حذف خواهد شد.

موضوع طراحی نشانه:
شهرک تلویزیونی - سینمایی ایران (زنده یاد علی حاتمی)

ویژگی های مورد انتظار نشانه
دارای ویژگی‌های فرهنگی، هنری و تاریخی (ایرانی- اسلامی ) باشد .
از وجوه فنی، هنری و زیبایی شناختی ویژه‌ای بهره مند و در عین حال ساده و قابل فهم باشد.
می تواند به صورت نوشتاری، تصویری ویا ترکیبی باشد. طراح می‌بایست برای آثار تصویری ، نوشتار «شهرک تلویزیونی – سینمایی ایران (زنده یاد علی حاتمی) » را جاگذاری نماید.
به صورت رنگی و تک رنگ قابل استفاده باشد.
قابلیت حجم سازی داشته باشد .(امکان ساخت تندیس)
در ابعاد کوچک و بزرگ ، خوانایی ، تناسب عناصر بصری و مفهومی خود را از دست ندهد .
بیانگر قابلیت های تلویزیونی ، سینمایی ، موزه ای ، آموزشی و تفریحی شهرک باشد .
دارای مشخصه‌های بصری مستقل بوده و مشابه سایر نشانه‌ها و نمادهای ثبت شده ایرانی و خارجی نباشد.
امکان استفاده در ارتباطات بین‌المللی داشته باشد.

توضیح کانال فراخوان: اطلاعات زیادی درباره این مسابقه در اختیار نیست. بررسی بیشتر توصیه می شود.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/51