فراخوان طراحی تندیس و پوستر نهمین دوره جشنواره کتاب برترکودک و نوجوان

فراخوان طراحی تندیس و پوستر نهمین دوره جشنواره کتاب برترکودک و نوجوان
مهلت: 15 مهر 1396

به یاری خداوند متعال، انجمن فرهنگي ناشران کتاب کودک و نوجوان در حالي نهمين دوره جشنواره انتخاب کتاب برتر را برگزار می‌کند که هم‌چون گذشته به ابعاد مختلف توليد کتاب (متن، گرافيک، تصويرگري و کتاب‌سازي) توجه ويژه دارد و به تازگی فراخوان طراحی تنديس و پوستر نهمين دوره جشنواره کتاب برترکودک و نوجوان را به شرح ذیل منتشر کرده است.

مقررات عمومی فراخوان:
شرکت‌کنندگان مي‌توانند در هر دو رشته شرکت کنند. مرحله اول در هر دو بخش ارائه اتود (نزديک به اجرا) است. پس از راه‌يابي به مرحله دوم اجراي نهايي صورت مي‌پذيرد. ابعاد پوستر ۵۰×۷۰ سانتي‌متر در طراحي اوليه تنديس طرح سه بعدي مدنظر بوده که در مرحله بعد با ارائه ماکت، ضمن بررسي، طرح برگزيده انتخاب خواهد شد. لازم است هنرمندان به همراه هر طرح پيشنهادي، توضيحات مفهومي طرح ، نحوه اجرا، مواد و برآورد هزينه پيشنهادي براي ساخت و اجراي تنديس را ارسال کنند.
طرح‌هاي ارسالي نبايد قبلاً در جايي اجرا شده باشند درغير اين‌صورت عواقب ناشي از آن به عهده هنرمند است. هر هنرمند مي‌تواند حداکثر پنج طرح در هر بخش ارايه کند. حجم فايل ارسالي حداقل ۲ و حداکثر ۴ مگابايت با پسوند JPG باشد. طرح‌ها پس از انتخاب بايد با کيفيت مناسب چاپ تهيه و ارائه شود. تکميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات فراخوان است. حق استفاده از آثار برگزيده به هر شکل متعلق به انجمن فرهنگي ناشران کتاب کودک و نوجوان خواهد بود و شرکت براي همه آزاد است.

شوراي سياستگذاري: كارگروه كتاب برتر
دبير هيئت داوران: كاظم طلايي و داوران: پريسا خضابي، مسعود نجابتي، پژمان رحيمي‌زاده، کيانوش غريب‌پور

جوايز:
به آثار راه يافته به مرحله دوم، ۲ ميليون ریال پرداخت مي‌شود (حداكثر تا ۲۰ اثر) به سه پوستر برگزيده علاوه بر لوح تقدير به ترتيب ۴۰ ميليون، ۲۰ ميليون و ۱۰ ميليون ریال از بين آثار راه يافته به مرحله دوم پرداخت مي‌شود. به تنديس برگزيده علاوه بر مبلغ ۴۰ ميليون ریال ، لوح تقدير تقديم مي‌شود. هنرمند برگزيده تنديس براي سفارش ساخت در اولويت قرار دارد.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/48