فراخوان دومین سالانه دانشجویی طراحی

فراخوان دومین سالانه دانشجویی طراحی گرافیک دال
مهلت: 25 شهریور 1396

دومین دوره‌ی سالانه‌ی دانشجویی طراحی گرافیک «دال» با حمایت معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه هنر تهران در مهر و آبان 1396 برگزار می‌شود. یکی از بخش‌های این جشنواره، نمایشگاهی است از آثار برگزیده‌ی دانشجویان سراسر کشور که با هدف ایجاد فرصتی برای نمایش و به اشتراک گذاشتنِ سطح علمی و عملی دانشجویان در خانه‌ی هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
تیم برگزاری سالانه‌ی دانشجویی «دال» در دومین سال برگزاری خود، تمام دانشجویان هنر و دیزاین را دعوت به شرکت در این نمایشگاه می‌کند تا در کنار دیگر بخش‌های جشنواره، چهره‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشجویان نسل امروز را به نمایش بگذارد.

بخش‌های سالانه‌ی «دال»:
آثار طراحی گرافیک در این نمایشگاه در چهار بخش زیر قابل ارائه است:
نشانه و هویت بصری (شامل نشانه و نشانه‌نوشته مستقل و یا همراه با هویت بصری)
پوستر (شامل پوسترهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی)
طراحی جلد (شامل طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه و لوح فشرده)
موشن گرافیک (شامل انواع ویدئوگرافیک و تیزرهای گرافیک‌محور، عنوان‌بندی فیلم، اینفوگرافیک متحرک)

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/47