دومین نشست اجرای نمایشگاه "نشانه‌ها ۲"

چهارشنبه، هجدهم مردادماه ۱۴۰۲، دومین جلسه هماهنگی و هم‌فکری، نمایشگاه نشانه‌ ۲ در خانه تاریخی ماپار برگزار شد.

به گفته فرزاد تامرادی، رییس هیئت مدیره انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان ، نمایشگاه در نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و تمامی هنرمندان طراح گرافیک استان خوزستان، از تاریخ یکم تا سی و یکم شهریور ماه میتوانند آثار خود را با شرایط اعلام شده می توانند ارسال نمایند.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/172