نخستین جلسه رسمی هفته گرافیک اهواز

در راستای برگزاری نخستین جلسه‌ی "هفته گرافیک اهواز" به تاریخ ۱۹ فروردین ماهِ ۱۳۹۶ واقع در اهواز، مجتمع مینیاتور، دفتر استاد فلسفی همچنین با همیاری و همکاری جمعی از طراحان و فرهیختگان عزیز پس از مشورت و همچنین تعیین وظایفِ مطروحه و تبیینِ کمیته های مرتبط با کمیت و کیفیت هر چه بهترِ برگزاری جلسات آتی و همچنین برگزاری نمایشگاه "هفته ی گرافیک اهواز" سرپرست کمیته های هفته گرافیک به شرح ذیل:

* کمیته نمایشگاه / سپیده شهنی
* کمیته روابط عمومی / هومان مهرآذین
* کمیته اسپانسرینگ / سینا حسین پور
و
* کمیته چاپ و تبلیغات / موراشین حبیب نژاد به رشته ی تحریر و ثبت در آمدند.

همچنین شایان به ذکر است که جامعه ی گرافیک اهواز جهت انسجام و سهولت در روند کارهای نمایشگاه، حمایتِ هر یک از طراحان ، همکاران و علاقه مندانِ جان را به میزبانیِ برگزاری کیفیت هر چه بهترِ "هفته ی گرافیک اهواز " پذیراست ...
امید که حضور عزیزان همراه در جلسات مایع سرافرازی و فزونیِ هنرِ گرافیک شهر اهواز را منجر باشد.

هومان مهرآذین

 

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/1