دومین جلسه رسمی هفته گرافیک اهواز

دومین جلسه‌ی رسمی هفته‌ی گرافیک اهواز ۹۶ مورخ ۲۲/ ۱ / ۱۳۹۶ در مکان اهواز و در دفتر استاد محمد فلسفی برگزار گردید‌، که طی آن صحبت‌هایی حول محور  کیوریت و پذیرش آثار، داوری و پی ریزی و همچنین بهبود در روندِ برنامه های این رُخ داد  تبیین گردید نیز طیِ این نشست.
فراخوان پوستر نمایشگاهِ رویداد "هفته ی گرافیک اهواز ۹۶" به رشته‌ی ثبت و نشر در آمد، امید که جامعه ی طراحان گرافیک اهواز و هنرمندان با ارسال آثار ارزشمندشان در طراحی پوستر هایی در خور، این نکو رویداد هنر گرافیک اهواز را حمایت فرمایند.

جامعه ی طراحان گرافیک اهواز
هومان مهرآذین

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/3