نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی

گشایش: جمعه 11 بهمن ماه 98 / ساعت 18
بازدید: 12 تا...

آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان"

آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان"
به کوشش آیسودا زراسوندی
جمعه 15 آذر ماه 1398 / ساعت 17

مهلت ارسال آثار

دبیرخانه مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست، توصیه می کند؛ هنرمندان تصویرگر از فرصت...

نمایشگاه تصویرسازی

نمایشگاه تصویرسازی "گروه همای"، برگرفته از داستان‌های شاهنامه، با هدف گردآمدن جمعی از اساتید گرافیک...

نمایشگاه گروهی تصویرسازی همای

کیوریتور: آیسودا زراسوندی
جمعی از اساتید گرافیک دانشگاه‌های...

برگزاری جلسه نمایش فیلم مستند

در این جلسه، گروهی از هنرمندان تصویرگران، جهت آشنایی با...

نمایش فیلم مستند " آرامش پیش از طوفان"

لئوناردو دی‌کاپریو، سفیر صلح سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور دگرگونی آب و...

فراخوان رقابت بین المللی طراحی لوگو

مرکز طراحی صنعتی (IDC) موسسه فناوری هند آماده دریافت آثار برای طراحی لوگوی روز تایپوگرافی در سال...

مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست

1- موضوع: آزاد (موضوعات محیط زیستی بومی، ملی و جهانی)
2- موضوع: محیط زیست...

مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست

مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست، در دو بخش:
1- موضوع: آزاد...