هنرمندان گرانقدر تصویرگر

مهلت بخش موضوعی (میراث فرهنگی خوزستان) فراخوان کتاب تصویرگران خوزستان، تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تمدید...

فراخوان طراحی آرم شهرداری و شورای اسلامی

به گزارش ایلنا، شهرداری فردیس کرج در نظر دارد جهت طراحی آرم (لوگو) شورای اسلامی و شهرداری از...

‌فراخوان مسابقه طراحی لوگو هنری مدرسه هنر

بر اساس خبر منتشر شده در وبسایت روزرنگ، مدرسه هنر سیهنا Siena یک ارگان غیر دولتی است که در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت می کند...

هنرمندان گرانقدر تصویرگر

مهلت بخش موضوعی (میراث فرهنگی خوزستان) فراخوان کتاب تصویرگران خوزستان، تا تاریخ ۱۵شهریور ۱۳۹۶ تمدید شد...

لوگوهای مطبوعات دوره قاجار

اصطلاح « گرافیک مطبوعاتی » اگر چه امروزی است، اما نمی توان نقش طراحی را، حتی در اولین نشریات چاپ شده در ایران، نادیده گرفت...

مهرهایی از جنس عشق

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول گذری و نظری است که به دلیل پرداختن به تعریف علائم و نشانه ها و موضوع نشانه شناسی در...

درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم

آموزش آکادمیک هنر در دانشگاههای کشور، به طورطبیعی، لزوم پژوهش وتامل در آثار هنری را از جنبه های گوناگونی چون مبانی هنر، تاریخ هنر، نقد...

سی قرن طراحی گرافیک

طراحی گرافیک سرگذشتی بی حد جذاب دارد: جادوی نخستین تصاویر، زیبایی هیروگلیف های مصری، تکامل الفبای آوایی، عظمت اختراع گوتنبرگ...

مهلت ارسال آثار کتاب تصویرگران خوزستان

۵ روز مانده تا پایان مهلت ارسال آثار، برای فراخوان کتاب تصویرگران خوزستان.
۲۱ مرداد پایان مهلت ارسال آثار.
.

فراخوان اولین کتاب سال گرافیک مذهبی

مرکزهنرهای تجسمی حوزۀ هنری درنظر دارد اولین «کتاب سال گرافیک مذهبی» را در زمینۀ طراحی پوستر، بروشور، نشانه و لوگوتایپ، صفحه آرایی...