نمایش و فروش آثار هنرهای تجسمی

گرافیست راحله مطیری دلور:
نمایش و فروش آثار هنرهای تجسمی، در روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶، باحضور دکتر یدالله زرگر،در نگارخانه ی مهر دانشگاه شهید چمران افتتاح شد.
این نمایشگاه مجموعه ای از آثار نه هنرمند خوزستانی می باشد.
پیمان آذری، سیما باوری، زهرا بختیاری، شیوا سیاهپور، حسن شریفی، مولود شکرآمیز، مرضیه شیرعلی، مرضیه طبیبی، مریم کاکاییان و راحله مطیری هنرمندان صاحب اثر این مجموعه در شاخه های  نقاشی، تصویرسازی، طراحی، خط و نگارگری می باشند.
نمایشگاه از روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه تا چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه، از ساعت ۱۰ الی ۱۸ در نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز، واقع در بلوار گلستان، درب معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران دایر می باشد.

 

2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-22.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-32.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-37.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-41.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-45.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-49.jpg 2018_02_06/photo_2018-02-06_16-12-53.jpg

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/98