فراخوان شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی

فراخوان شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحى و حجم «صدای خاموش» منتشر شد.
زمینه ها: تهران حجم طراحی غیر رایگان نقاشی نمایشگاهگروهی
مهلت ارسال آثار: ۵ مهر ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری نمایشگاه: ۱۶ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۷
محل برگزاری: تهران | نگارخانه معرفت

شرایط شرکت در نمایشگاه:
ارسال حداقل ۴ اثر جهت داوری و تایید آثار.

هزینه شرکت در نمایشگاه
بستگی به ابعاد و تعداد اثر دارد.

با اعطای گواهینامه معتبر پایان نمایشگاه.

آدرس: تهران، بلوار آیت الله کاشانى، میدان شهر زیبا، بعد از زیر گذر همت، فرهنگسراى معرفت، نگارخانه معرفت.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/131