فراخوان رقابت هنر دیجیتال

فراخوان رقابت هنر دیجیتال CGTrader سال ۲۰۱۸
زمینه ها: بین المللی تصویرسازی رایگان گرافیک هنر دیجیتال
مهلت: ۸ مهر ۱۳۹۷ 

رقابت CGTrader، ازهنرمندان سراسر جهان دعوت می نماید تا بهترین آثار خود را ارائه دهند، و برای سال ۲۰۱۸ در رقابت هنری دیجیتال CGTrader شرکت نمایند.
در این رقابت، خلاقیت و نوآوری با هم ترکیب می شوند تا پتانسیل وسیعی از CG را به ارمغان آورند. 

هزینه ثبت نام: رایگان است. 

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/109