فراخوان رقابت بین المللی طراحی پوستر

فراخوان رقابت بین المللی طراحی پوستر روز جهانی غذا سال ۲۰۱۸
زمینه ها: بین المللی، پوستر، گرافیک
مهلت: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 

روز جهانی غذا در سال ۲۰۱۸، هفتاد و سه سالگی تاسیس فائو را نشان می دهد. این روز، یکی از برجسته ترین روزها در تقویم سازمان ملل متحد است. رویدادی که توسط دفاتر کشور، ادارات محلی و دیگر اعضای بیش از ۱۳۰کشور عضو فائو، با هدف افزایش اقدامات برای رسیدن گرسنگی به صفر، در سراسر جهان برگزار می شود. طبق آخرین گزارش سازمان فائو، امروزه بیش از ۸۱۵میلیون نفر دچار سوء تغذیه هستند. درگیری، وقایع شدید آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش سریع چاقی و اضافه وزن عوامل ایجاد گرسنگی و سوء تغذیه هستند. 

هزینه ثبت نام: رایگان است.

جوایز:
به سه نفر برگزیده در مسابقه، جوایز ارزشمندی از سوی سازمان جهانی فائو اهدا خواهد شد.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/121