فراخوان رقابت بین المللی طراحی لوگو

فراخوان رقابت بین المللی طراحی لوگو روز تایپوگرافی ۲۰۲۰

مهلت: ۸ مهر ۱۳۹۸ 
مرکز طراحی صنعتی (IDC) موسسه فناوری هند آماده دریافت آثار برای طراحی لوگوی روز تایپوگرافی در سال ۲۰۲۰ می باشد. 
چه کسانی می توانند شرکت کنند؟ 
شرکت برای دانشجویان هند و سراسر جهان آزاد است. 
هزینه ثبت نام: 
رایگان است. 
جوایز: 
اثر برگزیده به عنوان هویت بصری رسمی روز تایپوگرافی ۲۰۲۰ در بیروت لبنان به نمایش گذاشته خواهد شد. 

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/156