فراخوان جایزه بین المللی پوستر

فراخوان جایزه بین المللی پوستر دانشجویی JAGDA ۲۰۱۹

مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۸

انجمن طراحان گرافیک ژاپن (JAGDA) در سال ۲۰۱۹، از دانشجویان سراسر جهان دعوت می کند تا در این رویداد شرکت کنند. این رویداد، یک رقابت طراحی پوستر B1 است که می تواند نقطه شروع برای طراحی گرافیک ژاپن توصیف شود.

این رقابت در سال ۲۰۱۵ به عنوان جایزه بزرگ دانشجویی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۹ به جایزه طراحی دانشجویی بین المللی، تغییر نام داد تا منعکس کننده وضعیت بین المللی این رقابت باشد.

هزینه ثبت نام:

مبلغ ۱۰۰۰ین برای هر اثر

جوایز:

برندگان برای مراسم اهدای جوایز دعوت خواهند شد و آثار برنده در کتاب طراحی گرافیک ژاپن ۲۰۲۰ منتشر خواهند شد.

تمامی آثار منتخب در مرکز ملی هنر به نمایش گذاشته خواهند شد و همچنین در یک کاتالوگ منتشر می شوند.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/150