رقابت بزرگ و کشوری فن‌آورد در رشته گرافیک

رقابت بزرگ و کشوری فن‌آورد در رشته گرافیک
برخی از جوایز: 
35 میلیون تومان جایزه نقدی
معرفی به شرکت های دانش بنیان
رتبه بندی ملی
گواهی معتبر تخصصی
ثبت نام در: bit.ly/Graphicc

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/105