برگزاری جلسه نمایش فیلم مستند

برگزاری جلسه نمایش فیلم مستند «آرامش پیش از طوفان»

در این جلسه، گروهی از هنرمندان تصویرگران، جهت آشنایی با موضوعات و چالش های محیط زیستی به تماشای فیلم مستند « آرامش پیش از طوفان » حضور بهم رساند. این نشست توسط انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان و با همکاری حوزه هنری خوزستان در تاریخ چهارشنبه 16 مرداد ماه 98 در گالری اشراق اهواز، برگزار گردید. لازم به ذکر است که در فیلم نمایش داده شده « لئوناردو دی کاپریو »، سفیر صلح سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور دگرگونی آب و هوایی و گرمایش جهانی کره زمین، به چگونگی تاثیرات دگرگونی آب و هوایی بر روی محیط زیست و راهکارهایی که جامعه جهانی برای جلوگیری از این پیامد که می توانند بیاندیشند، می پردازد.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/158