آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان"

آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان" مجموعه آثار گرافیک دانشجویی خوزستان
به کوشش آیسودا زراسوندی
با حضور اساتید و دانشجویان گرافیک 
جمعه 15 آذر ماه 1398 / ساعت 17
اهواز / امانیه ( فلکه ساعت ) / خیابان خرم / پلاک 4 / گالری دوربین

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/162